Vitajte na stránkach spoločnosti Spravbytherm s.r.o., Kežmarok

Spoločnosť  Spravbytherm  s.r.o.  zabezpečuje  v  Meste Kežmarok výrobu a dodávku tepla, správu bytových a nebytových
priestorov.  Je  nástupcom   príspevkovej   organizácie   Mestského  podniku  bytového hospodárstva.  Spravbytherm s.r.o.
je mestskou spoločnosťou so 100% podielom Mesta Kežmarok.

Našou hlavnou prioritou je neustále rozširovanie svojho postavenia na trhu, spokojnosť našich zákazníkov a nájomníkov,
nákup a modernizácia technológií.

AKTUALITY
Ďalšie aktuality 

Dňom 24.9.2018 naša spoločnosť Spravbytherm s.r.o. Kežmarok, výrobca tepla a teplej úžitkovej vody začal dodávať teplo do Vašich domácnosti.

 

 

 

 

 Prerušenie dodávky teplej úžitkovej vody na ulici Severná na sídlisku Sever sa plánuje

v dňoch 09.07.2018 - 20.07.2018.

 

oznam-o-preruseni-dodavky-teplej-uzitkovej-vody.pdf

Kotolňa Sever 2, vetva B  Rekonštrukcia rozvodov ÚK a TÚV 

 Podľa § 10 ods. 5 zákona č. 246/2015 Z.z. o správcoch bytových domov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve   bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov ...

 Opätovne v mesiaci september Spravbytherm s.r.o. Kežmarok, dodávateľ tepla a teplej úžitkovej vody v Kežmarku začal 17.09.2017 dodávať teplo do Vašich domovov.

 V súčasnosti prebiehajú dokončovacie povrchové práve na sídlisku Sever po rekonštrukcii rozvodov tepla a teplej úžitkovej  vody.

 Dotlakovanie systému ÚK na sídlisku Sever.

23.8.2017 obnovená dodávka TÚV na sídlisku Sever.
Novinky vo fotografiách

image image image image image
image image image image image
image image image image image
  < 1 - 2 - 3  > 


Informačná povinnosť
Zásady ochrany osobných údajov (GDPR)
viac
 
Kde nás nájdete?

Poľná 2
060 01 Kežmarok

viac
 
Kde nás nájdete

Stránkové dni
Pondelok
06:30 - 14:30
Utorok
06:30 - 14:30
Streda
06:30 - 14:30
Štvrtok
06:30 - 14:30
Piatok
06:30 - 14:30


Kontakt
Kontaktujte nás denne od 05:00 do 21:00.
052 / 46 80 201


Reklama