Zmena sídla spoločnosti Spravbytherm

29. 9. 2021

Oznamujeme všetkým nájomcom, vlastníkom bytov a nebytových priestorov, klientom našej spoločnosti, že dňom 29.09.2021 spoločnosť Spravbytherm s.r.o. Kežmarok zmenila sídlo firmy. Vaše požiadavky môžte vybaviť na novej adrese Starý trh 518/47 v Kežmarku.

 

Úradné hodiny:

Pondelok:      06.30 - 12.00 hod.        13.00 - 14.30 hod.

Streda:          06.30 - 12.00 hod.         13.00 - 14.30 hod.

Piatok:           06.30 - 12.00 hod.         13.00 - 14.30 hod. 

 

Mimo uvedených hodín po telefonickej dohode kedykoľvek na telefónnych číslach:

odd. nájomného:             052 /468 02 09

účtáreň a pokladňa:        052/ 468 02 05

ekonomické a technické odd.:    052/468 02 06

odd. tepelného hospodárstva:    052/468 02 03

 

 

 

AktualityRSS


Informačná povinnosť
Zásady ochrany osobných údajov (GDPR)
viac
 
Kde nás nájdete?

Starý trh 518/47
060 01 Kežmarok

viac
 
Kde nás nájdete

Stránkové dni
Pondelok
06:30 - 12:00
                                  13:00 -14:30
Streda
06:30 - 12:00
                                  13:00 -14:30
Piatok
06:30 - 12:00
13:00 - 14:30
 

 
 

 
 
 


Kontakt
Kontaktujte nás denne od 05:00 do 21:00.
052 / 46 80 201


Reklama