Profil spoločnosti Spravbytherm s.r.o.

Spoločnosť  Spravbytherm  s.r.o.  zabezpečuje v Meste  Kežmarok výrobu a dodávku tepla, správu bytových a nebytových
priestorov.  Je  nástupcom  príspevkovej  organizácie  Mestského  podniku  bytového  hospodárstva.  Spravbytherm s.r.o.
je mestskou spoločnosťou so 100% podielom Mesta Kežmarok.

Našou hlavnou prioritou je neustále rozširovanie svojho postavenia na trhu, spokojnosť našich zákazníkov a nájomníkov,
nákup a modernizácia technológií.

Predmet činností:

  • správa bytového a nebytového fondu
  • prenájom nehnuteľnosti
  • výroba a rozvod tepla a teplej úžitkovej vody
  • vodoinštalatérstvo
  • kúrenárstvo
  • elektroinštalatérstvo
  • vykonávanie maliarských prác a náterov
Sídlo: Poľná 2/1494, 060 01 Kežmarok
IČO: 36 690 856
DIČ: 2022265586
IČ DPH: SK2022265586
Číslo účtu: 2218837953/0200, VÚB Kežmarok
IBAN: SK29 0200 0000 0022 1883 7953 
BIC/SWIFT: SUBASKBX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, vložka číslo 17899/P, oddiel Sro.

Majiteľ spoločnosti

Mesto Kežmarok
Hlavné námestie 1, Kežmarok

Konateľ spoločnosti

Ing. Marián Bešenej
Tel.: 052/4680212
Fax: 052/4680209
e-mail: besenej

Dozorná rada

Ing. Vojtech Wagner - predseda - vojtech.wagner|mail.t-com.sk 

Mgr. Jana Majorová  Garstková – člen - garstkova.jana|azet.sk 

Ing. Miloslav Bdžoch – člen miloslav.bdzoch|gmail.com 

Mgr. Jaroslav Maitner - člen jaroslav.maitner|gmail.com 

Ing. Miroslav Perignáth - člen miroslav.perignath|kezmarok.sk 

 Informačná povinnosť
Zásady ochrany osobných údajov (GDPR)
viac
 
Kde nás nájdete?

Poľná 2
060 01 Kežmarok

viac
 
Kde nás nájdete

Stránkové dni
Pondelok
06:30 - 14:30
Utorok
06:30 - 14:30
Streda
06:30 - 14:30
Štvrtok
06:30 - 14:30
Piatok
06:30 - 14:30


Kontakt
Kontaktujte nás denne od 05:00 do 21:00.
052 / 46 80 201


Reklama