Zápis do zoznamu správcov bytových domov

10. 10. 2017

 Podľa § 10 ods. 5 zákona č. 246/2015 Z.z. o správcoch bytových domov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve   bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov ...

 bolo našej spoločnosti Spravbytherm s.r.o. Kežmarok dňom 06.10.2017 vydané osvedčenie o zápise do  zoznamu správcov bytových domov.

AktualityRSS


Informačná povinnosť
Zásady ochrany osobných údajov (GDPR)
viac
 
Kde nás nájdete?

Poľná 2
060 01 Kežmarok

viac
 
Kde nás nájdete

Stránkové dni
Pondelok
06:30 - 14:30
Utorok
06:30 - 14:30
Streda
06:30 - 14:30
Štvrtok
06:30 - 14:30
Piatok
06:30 - 14:30


Kontakt
Kontaktujte nás denne od 05:00 do 21:00.
052 / 46 80 201


Reklama