sk en

Správa bytových a nebytových objektov

Zverejnený: 10.11.2021

Spravujeme:
 

Počet bytov v správe: 1088
- z toho mestských 340
- z toho v osobnom vlastníctve 748
   
   
Počet spravovaných nebytových priestorov: 114
Celková plocha spravovaných nebytových priestorov: 10 995,69 m2


Poskytujeme služby:
 - údržba a opravy spoločných častí a zariadení domu
 - zostavovanie harmonogramu: revízií vyhradených technických zariadení 
                                                          preventívnych protipožiarnych prehliadok
 - odstraňovanie havarijných stavov

Zabezpečujeme služby:
 - dodávku studenej vody a odkanalizovanie splaškových vôd
 - dodávka elektrickej energie do spoločných častí a zariadení domu vrátane nebytových priestorov a ich osvetlenie
 - deratizácia v dome - na požiadanie vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 - poistenie domu - spoločných častí a zariadení proti živelným pohromám
 - dodávku tepla na ústredné kúrenie a teplú úžitkovú vodu
 - servis výťahov vrátane pravidelných prehliadok a revízií (ak sa v dome nachádzajú)
 - atestácia budov
 - prehliadky, skúšky bleskozvodov, hydrantov, hasiacich prístrojov, ciach vodomerov a odstránenie zistených závad

Zabezpečujeme vedenie ekonomickej agendy:
 - vedenie dvoch bankových účtov (prevádzkový, fond opráv), pokladne, faktúry
 - evidenčné listy pre výpočet úhrady za užívanie bytu, ročné zúčtovanie zálohových platieb za poskytnuté služby
 - odvody - daňový úrad, sociálna poisťovňa, daňové priznania
 - ďalšie úkony súvisiace s evidenciou pohľadávok spojených s užívaním bytov a ich súdnym a exekučným vymáhaním
 - sledovanie tvorby a čerpania fondu opráv

SPP


Informačná povinnosť

Zásady ochrany osobných údajov (GDPR)

Kontaktujte nás denne od 05:00 do 21:00.

052 46 80 201 spravbytherm@spravbytherm.sk


Stránkové dni

Pondelok06.30 - 12.00 h
13.00 - 14.30 h
Streda06.30 - 12.00 h
13.00 - 14.30 h
Piatok06.30 - 12.00 h
13.00 - 14.30 h

Mimo uvedených hodín po telefonickej dohode kedykoľvek


Kde nás nájdete?
Starý trh 518/47, 060 01 Kežmarok

Nastavenie cookies

Nastavenie

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenie, poskytovanie obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií tu.

Nastavenia cookies